PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

Knoop BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Contactgegevens

Knoop BV
Mercuriusweg 22
9482 WL  Tynaarlo (Nederland)
www.knoopbv.nl
s.timmer@knoopbv.nl
+31 (0)592 55 93 85

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken van uw diensten, u onze website heeft bezocht of dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Persoonsgegevens (potentiele) Klanten (potentiele)
Leveranciers
Nieuwbrief Website bezoekers
–        Voor- en achternaam V V V X
–        Adresgegevens bedrijf V V X
–        Telefoonnummer V V X
–        E-mailadres V V V X
–        Locatie voor uitvoeren werkzaamheden V X X
–        Bankrekeningnummer V V X
–        BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijk-heid; wettelijke verplichting) X V X

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Wettelijke grondslag
  • Uitvoering overeenkomst met klant of leverancier
  • Communiceren met potentiële klanten en potentiële leveranciers
  • Afhandelen en factureren van uw bestelling
  • Verzenden van nieuwsbrieven
  • Verzamelen informatie over het gebruik van de website (Google Analytics)

Bewaartermijn persoonsgegevens
Knoop BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Knoop BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals de Wet op Loonbelasting, Wet verbetering Poortwachter en de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.  Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Naast functionele cookies zijn er ook niet-functionele cookies. Knoop BV gebruikt alleen niet-functionele cookies om informatie te verzamelen (Google Analytics) over het gebruik van de website. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
U kunt u afmelden voor niet-functionele cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook en LinkedIn, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Knoop BV

Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Knoop BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres s.timmer@knoopbv.nl. Bij het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijziging op de privacyverklaring
Knoop BV kan de privacyverklaring aanpassen. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de website van Knoop Baggerwerken te raadplegen.