Onze mentaliteit en inventiviteit zijn de drijvende kracht achter ons bedrijf

WATERBOUW

Wij zijn een Nederlands bedrijf dat groot is geworden door het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Met onze jarenlange ervaring gaan wij problemen niet uit de weg en zoeken we altijd naar een oplossing.

Wij kunnen op verschillende vlakken een rol spelen in de uitvoering van uw project. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan advies, de volledige uitvoering van het project of het huren van specialistisch materieel.

Wij bieden hoogwaardig materieel aan voor de verhuur via Knoop Rental. Het materieel is uitermate geschikt om kleinschalige baggerprojecten uit te voeren. Daarbij kan gedacht worden aan het onderhouden en herstellen van vijvers, (recreatie) meren, sloten, beekdalen, rivieren en kanalen.

Door onze kennis en ervaring kan het werk  op een veilige en efficiënte manier worden uitgevoerd.

NATUURHERSTEL

Met een grote passie voor de natuur, hebben wij vele werkzaamheden verricht. Op enkele van de mooiste plekken die de natuur ons te bieden heeft.
Met onze expertise worden gunstige leefgebieden voor verschillende dier- en plantensoorten gecreëerd.Vaak betreft dit het terugbrengen van een pionierssituatie zodat successie weer op gang wordt gebracht.

Hierdoor behouden de natuurgebieden hun authenticiteit, esthetiek en rijkdom aan biodiversiteit.

De gebruikte technieken en werkmethodes zijn kenmerkend voor ons bedrijf

In de eerste jaren van het pionieren en contracteren van natuurherstelprojecten, is alle kennis verzameld voor het ontwikkelen van beproefde werkmethodes en technieken.
Ook hebben we specifieke machines gebouwd. Deze zijn geschikt om te werken in gebieden met een zeer slecht draagkrachtige ondergrond.  Denk hierbij aan; moerassen, beekdalen, vennen en getijdengebieden zoals delta’s en kwelders.

Voor onze klanten voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • Bosverwijdering (incl. versnipperen en /of shredderen)
  • Aanleg en inrichten van depotlocaties
  • Graven van petgaten
  • Plaggen van rietland
  • Verpompen van organisch/ vrijgekomen materiaal naar een depot
  • Plaatsen/ aanleggen van beschoeiing
  • Profileren ribben

Machines ontworpen om het best mogelijke resultaat te behalen

In de loop der jaren hebben wij ervaren dat machines die het meest geschikt zouden moeten zijn,  gewoonweg niet geschikt waren voor het werk of nog niet bestonden. Om toch het gewenste resultaat te bereiken zijn nieuwe machines ontwikkeld. Deze hebben wij in eigen beheer gebouwd.

Voorbeelden hiervan zijn de Shredder Dredger en de amfibische graafmachine. Deze drijvende graafmachine is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De machines zijn essentieel geworden voor het nauwkeurige werk dat wij doen.

Onze amfibische graafmachine kan gemakkelijk sloten en waterwegen oversteken. Door de zeer lage bodemdruk blijft de bodemstructuur en het bodemleven behouden. Geen enkel terrein is te nat of te drassig voor deze machine.

De Shredder Dredger wordt een belangrijk onderdeel van de uitvoering na het verwijderen van hout, het plaggen en het graven van petgaten.
De Shredder Dredger kan grote hoeveelheden vegetatie verpompen zonder afhankelijk te zijn van andere machines.
Deze unieke machine is in staat om hout, veengrond, slib, rietwortels en/ of stobben in één werkgang te vermalen en te verwerken.
Het mengsel wordt naar een depot gepompt met behulp van HDPE-persleidingen en baggerslangen.

Moeilijkheden zijn er om op te lossen

Naast onze amfibische graafmachines beschikken wij over materieel dat gebruikt kan worden om werkzaamheden uit te voeren in en rondom het water.
Op deze manier kunnen wij een compleet pakket aanbieden om uw natuurherstelproject uit te voeren.
Wij begrijpen dat natuurherstel, natuurbehoud en natuuronderhoud belangrijke onderdelen zijn om de ecologische waarden in waterrijke natuurgebieden in stand te houden.

Kwaliteit en veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Alle werkzaamheden worden dan ook uitgevoerd volgens de daarbij behorende veiligheidsprotocollen en kwaliteitseisen.

Bekijk onze referentieprojecten om een indruk te krijgen van ons werk en neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor uw project.