Wij anticiperen op een toekomst die ons uitdaagt te innoveren.

We hebben 30 jaar ervaring met werk in en om het water. Wij helpen u om uw project te laten slagen.

De kracht van onze mentaliteit biedt kansen en wij zorgen voor duurzame resultaten.

DE STRIJD TEGEN HET WATER MOTIVEERT ONS TE INNOVEREN

Nederland: een klein land waar water het landschap domineert. Wij hebben een droom, een passie, veel ideeën en het lef om de uitdaging aan te gaan.

Onze brede ervaring in baggeronderhoudswerkzaamheden en het pionieren in projecten voor natuurherstel hebben ons gebracht tot waar we nu zijn.

Knoop biedt oplossingen voor waterbouw-, natuurherstel– en verankeringsprojecten.

Onze kracht ligt in de uitvoering van en adviseren in verschillende soorten projecten en het verhuren van het juiste materiaal.

Voor ons is de betrokkenheid met de klant en onze producten belangrijk. Het blijven ontwikkelen van de organisatie, de werkmethodes en de producten is een constant proces.

Innovatief zijn in het vinden van de beste oplossingen krijgt van ons de volledige aandacht. Alles met het doel een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en de mensen binnen onze organisatie.

Onze activiteiten zijn:

Uitvoering:

 • Verwijderen van hout (incl. versnippering)
 • Bouw en organisatie van depots
 • Graven van petgaten
 • Het plaggen van rietland
 • Verpompen van organisch materieel, hout en stobben naar een depot
 • Damwand plaatsen
 • Profileren van ribben
 • Opschonen van kanalen, vijvers en rivieren
 • Reiniging van industriële depots
 • Leidingwerkzaamheden/ graafwerkzaamheden
 • Verankering van drijvende constructies/ objecten

Beheer en advies:

 • Opzetten en (technische) begeleiding van (nieuwe) projecten
 • Advies over materieel
 • Plan van aanpak
 • Import-/exportdocumenten en transport

Verhuurafdeling:

 • Advies over materieel
 • Verhuur van materieel
 • Regelen van het vervoer
 • Opleiding ter plaatse

Met behulp van eigen materieel en vakkundig personeel werken we aan het best mogelijke resultaat. Indien nodig stellen we een team samen met experts van buitenaf om samen met ons de uitdaging aan te gaan om uw project uit te voeren.

Europa heeft onze voornaamste aandacht, maar we kunnen wereldwijd, afhankelijk van het verzoek uitvoeren en adviseren.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.